Wordpress voor makelaars

WordPress Makelaars plugin Geschikt voor Realworks

De ideale koppeling geschikt voor Realworks om automatisch objecten en woningen te beheren. Lees meer over deze WordPress koppeling.

De "WordPress Makelaars plugin" (geschikt voor Realworks) functioneert sinds medio 2010 op de door de CRM-pakket leverancier beschikbaar gestelde XML koppeling voor makelaars. Vanaf januari 2019 is daar de mogelijkheid bijgekomen om aan de hand van een API te koppelen.

 

Mear informatie over de "WordPress Makelaars plugin" vind je in diverse informatie die we reeds beschikbaar hebben gesteld. Wil je toch meer achtergrondinformatie over deze API koppeling? Dan kun je ook ons whitepaper / informatiedocument downloaden.

Houd er rekening mee dat API support enkel geschikt is voor gebruik in combinatie met onze "WordPress Makelaars plugin". Hoewel Tussendoor geen samenwerkingsverband heeft met Realworks, is de plugin wél geschikt voor dit CRM-pakket.

XML vs API

Het grootste verschil tussen de XML en API koppeling, is dat we niet meer één keer per dag kunnen bijwerken. Via de API kunnen we vaker mutaties verwerken. Mutaties binnen objecten (woningen, bedrijfspanden, nieuwbouw, etc) zullen dan ook actueler op de website komen te staan.

Op deze manier kun je beschikbaarheid van nieuwbouwprojecten of huurwoningen beter weergeven!

Inschieten data

Helaas is het inschieten van data via de API koppeling nog niet mogelijk. Vanuit WordPress kan het zo zijn dat je zoekopdrachten van bezoekers en potentiële huurders of bijvoorbeeld bezichtiging aanvragen, in het Realworks CRM wilt plaatsen. Helaas is dit vooralsnog niet mogelijk.

Wil je wel werken met zoekopdrachten? Dan hebben we daarvoor (momenteel) de zoekopdracht add-on voor de WordPress Makelaars plugin.

Uitbreidingen

Omdat de API nog niet toestaat om gegevens in te schieten, heeft Tussendoor een uitbreiding beschikbaar gesteld voor de WordPress Makelaars plugin. Zo kun je zoekprofielen opslaan, woningen als favoriet markeren en meer. Je vindt deze add-ons binnen de plugin instellingen.

Future proef

Uiteraard kun je er van uitgaan dat zodraer nieuwe features worden toegevoegdt aan de API koppeling, we hier op in zullen spelen. We zullen onze pugin volledig onderhouden en inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Zo heb je hier zelf geen omkijken meer naar.

Alle features

Nieuwe release

De API ondersteuning is uitgebracht in de vorm van een nieuwe WordPress koppeling. De API ondersteuning is aanwezig vanaf plugin versie V4. Informatie over deze release vind je op onze blog in een artikel over de API ondersteuning zelf en over de release.

Vaker bijwerken

Zoals meermaals aangegeven biedt de API koppeling naar WordPress het voordeel dat mutaties van objecten vaker kunnen worden verwerkt.

Onder de motorkap betekent dit dat we meer inzicht hebben in bijgewerkte data en veel flexibeler zijn qua maatwerk features.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de WordPress Makelaars plugin? Dan kun je altijd onze achtergrond informatie raadplegen of contact met ons opnemen.