profile image

Rick de Jong

Strategie

10 februari 2016 12:21

Meerdere WordPress sites beheren

Binnen hetzelfde dashboard

Wordpress biedt sinds het uitbrengen van versie 3.0 de mogelijkheid tot het opzetten van een WordPress multisite. Een WordPress multisite kan ingezet worden voor vele doeleinden en kun je zien als een netwerk WordPress sites waarin gebruikers hun eigen website kunnen beheren of waarvan jij - als netwerk admin - de enige bent die beheer heeft over de onderliggende sites.

Meertalig

Persoonlijk zetten wij multisites vaak in als oplossing voor meertalige websites / webshops. Op deze manier kun je een multilanguage site opzetten, zonder gebruik te maken van (veelal gebrekkige) plugins zoals WPML. Je kunt deze onderverdeling zo zien:

  • WordPress netwerk
    • Nederlandse site
    • Engelse site
    • Duitse site

Doordat je elke site apart kunt beheren, kun je in iedere taal de benodigde pagina's en menu's aanmaken, maar ook per taal betaalmogelijkheden toevoegen als je gebruik maakt van een webwinkel-module zoals WooCommerce. Door gebruik te maken van plugins van derden kun je bijvoorbeeld producten synchroniseren en/of kopiëren. Ook kun je eenvoudig een hele taal (volledige site) dupliceren naar een andere taal en op die manier de inhoud 1:1 meenemen.

Multisite

Een WordPress multisite beschikt over een aantal onderliggende sites met daarboven een netwerk, de installatie. Alle websites bevinden zich in 1 folder op de server (FTP) en beschikken over 1 database. Wel is het zo dat iedere site beschikt over zijn eigen tabellen én heeft iedere site zijn eigen folder voor uploads / bestanden.

Vanuit het netwerk kun je vervolgens thema's- en plugins plaatsen maar ook updates doorvoeren.

Mutlisite installeren

Om een multisite installatie uit te kunnen voeren is het van belang dat de normale Wordpress installatie al is uitgevoerd. Je kunt een "schone" installatie doen, zonder dat er dus al pagina's, berichten of andere wijzigingen zijn uitgevoerd. Ben je niet bekend met het installeren van een normale WordPress installatie, neem dan onze handleiding WordPress installeren door.

Na de installatie open je je FTP programma en navigeer je naar je website. Zodra je in de root van je website zit open je je wp-config.php bestand en voegt de volgende regels toe vóór de regel /* That’s all, stop editing! Happy blogging. */:

/* Multisite */
define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true );

Je slaat de wp-config file op en navigeert naar je Wordpress admin omgeving. Je ziet nu onder "Extra" de optie "Netwerk setup". Klik hierop.

Domein aanduiding

Je kunt in dit scherm aangeven hoe je wilt dat jouw multisite zich gedraagt, met name op gebied van de URL / opbouw.

  • Sub-domein: nl.tussendoor.nl / en.tussendoor.nl
  • Sub-directory: tussendoor.nl / tussendoor.nl/en

Mocht je specifieke domeinen willen gebruiken, bijvoorbeeld Tussendoor.nl en Tussendoor.com (voor de /en versie), dan kan je dit bewerkstelligen door bijvoorbeeld de gratis plugin WordPress MU Domain Mapping

Verder kun je hier de algemene gegevens invoeren zoals een naam voor het WordPress netwerk en een administrator e-mailadres.

Multisite installatie afronden

Zodra je op install drukt, rond je de installatie van jouw WordPress multisite af. Houd er hierbij rekening mee dat je hierna - qua opbouw van domein / url - geen wijzigingen meer aan kunt brengen. Maak dus direct de juiste keuze (of begin opnieuw qua multisite installatie).

Wanneer de installatie is afgerond krijg je de volgende code te zien, deze kopieer je en plak je wederom in je config.php bestand.

define( 'MULTISITE', true );
define( 'SUBDOMAIN_INSTALL', true );
$base = '/';
define( 'DOMAIN_CURRENT_SITE', 'tussendoor.nl' );
define( 'PATH_CURRENT_SITE', '/' );
define( 'SITE_ID_CURRENT_SITE', 1 );
define( 'BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1 );

Het eerder toegevoegde stuk code vervang je / verwijder je. Dat gaat om deze regel:

/* Multisite */
define(‘WP_ALLOW_MULTISITE’, true);

De onderstaande code plaats je in je .htaccess-bestand. Deze vind je ook in de root (zelfde folder als de wp-config file)

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
# uploaded files
RewriteRule ^files/(.+) wp-includes/ms-files.php?file=$1 [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} –d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule . index.php [L]

Sla nu zowel de wp-config als de .htaccess op. Je Multisite installatie is bij deze afgerond. Zodra je naar de wp-admin omgeving navigeert dien je opnieuw in te loggen en kun je naar hartenlust websites toevoegen binnen je netwerk.

Thema's & plugins

heb je een website toegevoegd, dan heb je de mogelijkheid om deze te voorzien van de nodige plugins en thema's. Dit kan met alle "websites" die je toevoegt binnen je multisite omgeving, maar het is goed om rekening te houden met onderstaande.

Wil je een specifiek thema gebruiken op een van je sites, dan kun je deze uploaden (via FTP / WordPress admin) en activeren zodra je naar de betreffende website navigeert via het netwerk beheer. Je wilt deze immers niet activeren over het gehele netwerk. Dit geldt ook voor plugins.

Sommige plugins vereisen namelijk een individuele activatie in plaats van een netwerk activatie. Dit komt, omdat sommige plugins per tabel in de database gegevens op moeten slaan om goed te functioneren. Denk hierbij aan verzend-plugins voor WooCommerce. Loop je tegen problemen aan bij de installatie en/of configuratie van plugins of thema's, probeer deze dan eerst individueel te installeren, activeren en configureren.