Code voorbeeld

Category count in specifieke wordpress categorie

Leestijd: 1 minuten (292) words
profile image

Rick de Jong

Strategie

October 28, 2012 07:05

Category count in specifieke wordpress categorie

Geeft inzicht voor je bezoekers

Met de category count functie kun je, waar dan ook in je template, het aantal berichten uit een specifieke categorie tonen. Stel je hebt in categorie A 150 hotels en in categorie B 65, dan kun je dat vanaf nu eenvoudig laten zien.

De code

Plaats onderstaande code in je functions.php

function tsd_get_category_count($input = '') {
global $wpdb;
if($input == '')
{
 $category = get_the_category();
 return $category[0]->category_count;
}
elseif(is_numeric($input))
{
 $SQL = "SELECT $wpdb->term_taxonomy.count FROM $wpdb->terms, $wpdb->term_taxonomy WHERE $wpdb->terms.term_id=$wpdb->term_taxonomy.term_id AND $wpdb->term_taxonomy.term_id=$input";
 return $wpdb->get_var($SQL);
}
else
{
 $SQL = "SELECT $wpdb->term_taxonomy.count FROM $wpdb->terms, $wpdb->term_taxonomy WHERE $wpdb->terms.term_id=$wpdb->term_taxonomy.term_id AND $wpdb->terms.slug='$input'";
 return $wpdb->get_var($SQL);
}
}

Vervolgens kun je in je index / archive / category template de volgende code plaatsen om het aantal berichten te tonen in die specifieke categorie:

echo tsd_get_category_count();

Ook mogelijk
Stel je wilt op de homepage al tonen hoeveel berichten er in een specifieke categorie staan, dan kan dat op deze manier gedaan worden:

echo tsd_get_category_count(1); // 1 is in dit geval het ID van de categorie