Code voorbeeld

Dropdown voor al je shortcodes in de WYSIWYG editor

Leestijd: 2 minuten (322) words
profile image

Rick de Jong

Strategie

08 juli 2012 07:05

Code

Wanneer je onderstaande code in je functions.php plakt, wordt er automatisch een dropdown menu gegenereerd met daarin de shortcodes die geregistreerd staan in jouw functions.php. 

Uiteraard van het actieve thema. Voordeel hieraan is dat je niet opnieuw al je shortcodes hoeft te verzamelen en te plakken, dit gebeurt automatisch!

add_action('media_buttons','tsd_add_sc_select',11);
function tsd_add_sc_select(){
  global $shortcode_tags;
  /* --------------------------------------------------- */
  /* Voer hier namen in voor shortcodes om niet te tonen */
  /* --------------------------------------------------- */
  $exclude = array("wp_caption", "embed");
  echo ' <select id="sc_select"><option>Shortcode</option>';
  foreach ($shortcode_tags as $key => $val){
      if(!in_array($key,$exclude)){
      $shortcodes_list .= '<option value="['.$key.'][/'.$key.']">'.$key.'</option>';
      }
    }
  echo $shortcodes_list;
  echo '</select>';
}
add_action('admin_head', 'button_js');
function button_js() {
    echo '';
}

Resultaat

Vervolgens zie je bovenin de editor een dropdown te zien waarin je je schortcodes kunt selecteren. Dit is zowel in de HTML als in de WYSIWYG editor.