Code voorbeeld

Shake-effect verwijderen bij foute inlog WordPress

Leestijd: 1 minuten (117 woorden)
profile image

Rick de Jong

Strategie

31 maart 2014 08:04

WordPress snippet

Voorkom irritatie met een kleine snippet

Deze keer een kleine snippet, maar wel een die grote irritatie kan voorkomen. WordPress heeft standaard een 'shake-effect' ingebouwd, welke je ziet als je inlogt. De box waarin je je gebruikersnaam invoert schudt dan hevig heen en weer. 

Met de onderstaande functie, welke je in je functions.php kunt plakken, verwijder je dit effect.

function tsd_login_error() {
    remove_action( 'login_footer', 'wp_shake_js', 12 );
}
add_action( 'login_footer', 'tsd_login_error' );