Code voorbeeld

Verwijder list elementen bij aanroepen WordPress wp_nav_menu

Leestijd: 1 minuten (153 woorden)
profile image

Rick de Jong

Strategie

05 november 2012 08:04

Laatste update: 11 januari 2023 10:04

Een WordPress menu walker

Output eenvoudig aanpassen

Je kunt op diverse manieren de output aanpassen waarop het standaard WordPress menu aangeroepen wordt via de wp_nav_menu functie. Het is echter lastig, om het element dat hier omheen staat te verwijderen.

Via onderstaande functie is het mogelijk om dit op te lossen.

De WordPress menu walker

$tsd_Menu_Parameters = array(
 'container'    => false,
 'echo'      => false,
 'items_wrap'   => '%3$s',
 'depth'      => 0,
);
echo strip_tags(wp_nav_menu( $tsd_Menu_Parameters ), '<a>' ); </a>

De oplossing kun je in bijvoorbeeld je header.php gebruiken, daar waar het menu moet komen te staan.