Code voorbeeld

Verwijder
 • elementen bij aanroepen WordPress wp_nav_menu
 • Leestijd: 1 minuten (219) words
  profile image

  Rick de Jong

  Strategie

  November 05, 2012 08:04

  Verwijder
 • elementen bij aanroepen WordPress wp_nav_menu
 • Een WordPress menu walker

  Je kunt op diverse manieren de output aanpassen waarop het standaard WordPress menu aangeroepen wordt via de wp_nav_menu functie. Het is echter lastig, om het element dat hier omheen staat te verwijderen.

  Via onderstaande functie is het mogelijk om dit op te lossen.

  De WordPress menu walker

  $tsd_Menu_Parameters = array(
   'container'    => false,
   'echo'      => false,
   'items_wrap'   => '%3$s',
   'depth'      => 0,
  );
  echo strip_tags(wp_nav_menu( $tsd_Menu_Parameters ), '<a>' ); </a>

  Een andere oplossing, wederom met de "items_wrap" functie is om het menu op deze manier in te laden.

  wp_nav_menu( array('menu' => 'Menu-naam', 'items_wrap'=> '<a>%3$s</a>' ));

  De eerste optie (de functie) plaats je zoals gewoonlijk in je functions.php. De tweede oplossing kun je in bijvoorbeeld je header.php gebruiken, daar waar het menu moet komen te staan.