Meerdere autobedrijven aanbieden op één WordPress site

door in

Meerdere autobedrijven aanbieden op één WordPress site

Met de Autobedrijf en voertuigen plugin is het mogelijk om meerdere autobedrijven te adverteren op één wordpress site. Je creeert hierdoor een soort Martkplaats, op basis van jouw criteria / inzicht.

Zo zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen om een website op te zetten welke zich focust op het luxe segment, met auto's van meer dan € 100.000. Wil je alleen auto's aanbieden uit Friesland? Ook dat is mogelijk. Dit kan overigens ook bij het aanbieden van slechts één autobedrijf Gebruik om enkel voertuigen van boven een ton toe te laten of enkel uit Friesland een van onderstaande functies.


// enkel voertuigen van boven de €100.000
Voertuig::filter('updater.skip', function($skip, $voertuig)
{
  return $voertuig->prijs->value() < 100000;
});

// Enkel voertuigen uit Friesland
Voertuig::filter('updater.skip', function($skip, $voertuig)
{
  return $voertuig->plaats->value() != 'Friesland';
});

Meerdere autobedrijven op één WordPress site

Om meerdere autobedrijven aan te bieden op je WordPress site, dien je de diverse autobedrijven zich aan te laten melden op jouw site. Dit kunnen ze aangeven bij het CRM pakket dat ze gebruiken. Een overzicht van de ondersteunde CRM pakketten vind je hier.

Hetgeen dat het autobedrijf dient te doen is het aanmelden op jouw "bijwerklink". Specifieke uitleg over het aanmelden op de bijwerklink, vind je in deze blog: instellen eigenwebsite.doorlinkenvoorraad.nl.

Uitlezen logo van autobedrijven

Vaak zien we dat bij het gebruik van meerdere autobedrijven op een site, er gebruik wordt gemaakt van het weergeven van een bedrijfsnaam en bijvoorbeeld het logo. Om dit te bewerkstelligen is het van belang dat je de aangemelde en deelnemende autobedrijven kunt herkennen, daar kunnen we namelijk bepaalde waardes aan koppelen om vervolgens te gebruiken. We gebruiken hiervoor onderstaande functie, waarbij we het post_type dealers met het meta-veld klantnummer doorlopen.


function tsd_get_id_dealer($original_id_dealer)
{

  // functie voor ophalen dealer informatie
  $id_to_compare = str_replace(".","",$original_id_dealer);
  $arguments_to_get_dealer = array(
    'post_type'     => 'dealers',
    'meta_query'    => array(
      array(
        'key'    => 'klantnummer',
        'value'   => $id_to_compare,
        'compare'  => '=',
      ),
    ),
  );

  $loop_get_dealer_info = new WP_Query( $arguments_to_get_dealer );

  while($loop_get_dealer_info->have_posts()):
    $loop_get_dealer_info->the_post();
    $post_id_dealer = $loop_get_dealer_info->ID; 
    return $post_id_dealer;
  endwhile;

}

Het klantnummer dat we in bovenstaande code ophalen, is het klantnummer dat de klant al meekrijgt in de XML vanuit eigenwebsite.doorlinkenvoorraad.nl. Hier hoef je, bij de auto's, vervolgens niets specifieks meer mee te doen.

Weergeven van dealer informatie

Voor het weergeven van de nodige dealerinformatie kun je vervolgens de tsd_get_id_dealer functie gebruiken. Zie hiervoor onderstaande voorbeeld.


	get_the_title(tsd_get_id_dealer($voertuig->klantnummer)); // voor het ophalen van de bedrijfsnaam

Hier halen we, zoals je in de comment kunt zien, de naam van het autobedrijf op. Je kunt hier bijvoorbeeld ook een thumbnail inladen voor het bedrijfslogo of de nodige custom fields (via get_field).

Autobedrijf Post type

Voor het opzetten van het post_type voor de dealers kun je onderstaande, standaard functie gebruiken. Voor het opzetten van custom fields, zoals het klantnummer veld, kun je bijvoorbeeld een plugin gebruiken als Advanced Custom Fields (pro).


add_action( 'init', 'tsd_dealers' );
function tsd_dealers() {
  register_post_type( 'dealers',
    array(
      'labels' => array(
        'name' => __( 'Dealers' ),
        'singular_name' => __( 'Dealer' )
      ),
    'public' => true,
    'has_archive' => true,
    )
  );
}

That's it

Bovenstaande is alles dat je nodig hebt voor het opzetten van een website met meerdere autobedrijven als aanbieder. Ook kun je de bovenste functie(s) gebruiken voor het filteren van het aanbod op een of meerdere sites. Mocht je vragen hebben over het aanbieden van meerdere autobedrijven of opzetten van een soortgelijk systeem? Laat het ons weten, we helpen je graag. Je kunt ons bereiken via de mail, telefonisch of via onderstaande reactiesysteem.