Blog - Google Analytics

Heeft jouw bedrijf al een meetplan?

Leestijd: 7 minuten (1315 woorden)
profile image

Jeanine Tuinstra

Marketing

14 december 2016 11:39

Laatste update: 27 juni 2023 01:58

Meetplan opstellen

Aan de slag met je marketingdoelstellingen?

Meten om te weten waar je staat is geen luxe, het is een noodzaak. Het staat aan de basis van je marketinginspanningen en kan de effectiviteit van deze inspanningen aanzienlijk verhogen. Wil jij aan de slag met je marketingdoelstellingen of ben je benieuwd wat de huidige stand van zaken is? Een degelijk meetplan verschaft inzicht en geeft je handvatten om te analyseren en bij te sturen. 

Wat is een meetplan?

Een meetplan is een gestructureerde aanpak om de prestaties van je online marketingactiviteiten te meten, analyseren en verbeteren. Het stelt je in staat om je marketinginspanningen te koppelen aan je zakelijke doelstellingen en te zien welke tactieken werken - en welke niet.

Een meetplan biedt een duidelijk kader wanneer je marketinginspanningen meetbaar wil maken. Met behulp van een meetplan kun je inzichtelijk maken welke activiteiten het meeste rendement op je investering (ROI) opleveren en waar verbeteringen kunnen worden aangebracht. Of je nu wilt weten welke sociale media campagnes de meeste klanten naar je website trekken, wat je e-mailmarketing oplevert, of hoe je SEO presteert.

Waarom een meetplan?

Marketingprestaties beoordelen

Een meetplan stelt je in staat om je prestaties te beoordelen. Door te meten wat belangrijk is, kun je de voortgang van jouw doelstellingen volgen en begrijpen welke activiteiten resultaat opleveren en welke niet.

Een meetplan geeft sturing

Door te beginnen met het definiëren van specifieke, meetbare doelstellingen, geeft een meetplan richting aan al je online marketinginspanningen. Het zorgt ervoor dat alle acties en strategieën die worden uitgevoerd, in lijn zijn met het bereiken van je doelstellingen.

Een meetplan verbetert je inzicht

Een meetplan helpt bedrijven te begrijpen welke kanalen, berichten of aanbiedingen het meest resoneren bij hun doelgroep. Dit kan leiden tot een beter inzicht in de klant en het vermogen om meer gepersonaliseerde en effectieve marketingcampagnes te creëren.

Je kunt gericht data optimaliseren

Door continue meting en analyse kun je strategieën aanpassen en optimaliseren op basis van wat werkt. Dit geeft je de mogelijkheid om maximaal resultaat te behalen met je campagnes. 

Een meetplan bevordert verantwoording

Een meetplan stelt duidelijke prestatie-indicatoren vast die de effectiviteit van de marketinginspanningen meten. Dit zorgt voor verantwoording en transparantie binnen het team en ten opzichte van andere stakeholders.

Meetplan voorbeeld

Een meetplan opstellen is geen hogere wiskunde, maar vereist wel een methodische aanpak. In dit artikel neem ik je mee door het proces van het opstellen van een effectief meetplan; van het stellen van SMART doelen tot het implementeren en optimaliseren van je marketingstrategie. Aan de hand van fictieve voorbeelden probeer ik de onderdelen van het meetplan te verduidelijken. 

1 Doelen van het meetplan

Je maakt een meetplan met een doel, laten we allereerst dit doel op papier zetten. Dit doel is specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden (ook bekend als SMART-doelen). Dit zorgt ervoor dat deze doelen effectief zijn. Wil je het websiteverkeer verhogen? Wil je de conversieratio verbeteren? Of wil je misschien de kosten per acquisitie verlagen? Kies je doel en werk dit SMART uit.

Voorbeeld
Stel dat een online kledingwinkel zijn conversiepercentage (het percentage bezoekers dat een aankoop doet) wil verbeteren met 20%.

Hun doel kan als volgt worden geformuleerd: Verhoog het conversiepercentage van de huidige 2% naar 2.4% in het volgende kwartaal.

Dit doel gaat hand in hand met het belangrijkste doel van de online kledingwinkel: verkoop verhogen. Door dit doel op te nemen in het meetplan en de juiste metingen en analyses uit te voeren, kan de kledingwinkel systematisch aan dit doel werken.

2 Te meten variabelen

Zodra we de doelstelling helder hebben, denken we na over de variabelen die we hiervoor gaan meten. Deze variabelen helpen ons om de prestaties en de effectiviteit van onze inspanningen te meten en kunnen variëren van websiteverkeer, paginaweergaven, conversieratio's, bouncepercentages, klikken, kosten per klik (CPC), tot aan de sociale media betrokkenheid.

Voorbeeld
De online kledingwinkel gebruikt Google Analytics om hun data te verzamelen en inzichtelijk te maken. De winkel maakt daarbij gebruik van de e-commerce tracking functie van Google Analytics. Zij checken op dagelijkse basis de onderstaande variabelen en wekelijks het checkout gedrag.

  • Conversiepercentage
  • Aantal sessies en gemiddelde sessieduur
  • Cart Abandonment Rate

3 Gegevensanalyse

Na de implementatie verzamelen we voortdurend gegevens over bovenstaande variabelen. Op basis van deze analyse bekijken we of er trends zijn waar we op in kunnen spelen of dat er opvallende zaken zijn waar we mee aan de slag moeten.

Voorbeeld
De online winkel ziet een hoge Cart Abandonment Rate. Dus veel bezoekers stoppen wel kleding in hun winkelwagen maar rekenen deze vervolgens niet af. De winkel pakt Microsoft Clarity erbij om het gedrag van de bezoekers op de website te analyseren. Waarom wordt de bestelling niet doorgezet?

Een voorbeeld van een trend kan zijn dat de online winkel ziet dat er op bepaalde dagen of tijdstippen vaker of voor een hoger bedrag kleding besteld wordt. 

4 Strategie

Zodra je een degelijke gegevensanalyse hebt ga je bezig met een strategie om je doel te bereiken. 

Voorbeeld
Uit de analyse van de online winkel blijkt dat bezoekers afhaken in de checkout. Wanneer ze Microsoft Clarity en Google Analytics bestuderen komen ze erachter dat bezoekers aanvullende informatie zoeken en vaak de retourinformatie opzoeken. 

Ze vermoeden dat bezoekers informatie omtrent het retourneren van bestellingen missen. Om hun vermoeden te staven besluiten ze een AB test in te zetten. Hierbij wordt de test-variant voorzien van uitgebreide informatie over hun retourbeleid.

5 Implementatie van het meetplan

Zodra je een analyse uit hebt gevoerd en een strategie hebt bepaald, ga je aan de slag met de implementatie van het meetplan. Werk hiervoor per onderdeel het volgende uit:

  1. Wat ga je doen?
  2. Welke middelen en kennis heb je hiervoor nodig?
  3. Wat is de tijdslijn?
  4. Wie heb je hiervoor nodig?
  5. Wat wil je bereiken?

Zodra je de implementatie hebt uitgevoerd blijf je de resultaten analyseren. 

Voorbeeld
De online kledingwinkel gaat een AB test opzetten op basis van de resultaten van hun analyse.

Wat gaan ze doen?
Een AB test waarbij ze twee varianten aanhouden:

  1. De huidige checkout
  2. Een checkout met uitgebreide retourinformatie

Welke middelen en kennis hebben zij nodig?

Een tool om een AB test uit te voeren. Ze besluiten hiervoor Google Optimize te gebruiken en hebben dus kennis nodig van dit programma. Daarnaast maken ze doelen binnen Analytics om de resultaten te meten.

Wat is de tijdslijn?

Ze draaien de test twee weken

Hoe gaan ze dit optuigen?

Met behulp van Google Optimize maken ze een nieuwe variant voor de checkout. Bezoekers landen ofwel op de huidige checkout pagina, ofwel op de test-variant. Na twee weken analyseren ze de verzamelde data.

Wat willen ze bereiken?

De online kledingwinkel ziet dat veel bezoekers in de checkout op zoek gaan naar informatie over het retourneren van hun bestelling. Ze vermoeden dat het hoge uitstappercentage wordt veroorzaakt door gebrekkige informatie op hun checkout pagina (hypothese). De online kledingwinkel wil met behulp van een AB test hun vermoeden staven. 
 

6 Bijsturen op basis van resultaat

Het opstellen van een meetplan is een instrument om data-analyse te structureren. Definieer hierin ook hoe je het succes van het meetplan beoordeelt, hoe je bijstuurt en wie er verantwoordelijk is- en blijft, voor de analyse van de data.

Voorbeeld
De online kledingwinkel concludeert naar aanleiding van de AB test dat uitgebreide retourinformatie leidt tot een verlaging van het uitstappercentage. Ze verwerken de informatie binnen hun checkout en willen meten of dit inderdaad leidt tot een hoger conversiepercentage. Hiervoor zullen ze de binnenkomende data moeten blijven analyseren. Daarnaast besluiten ze tot een funnel-analyse om te beoordelen welke optimalisaties ze hierin kunnen doorvoeren.

Conclusie

Het opstellen van een meetplan voor je online marketing inspanningen is een essentiële stap in het bereiken van je marketingdoelstellingen. Door je doelen te bepalen, de juiste variabelen en tools te selecteren, een data-analyse plan te ontwikkelen en A/B-testen uit te voeren, kun je waardevolle inzichten krijgen die je helpen je marketing prestaties te verbeteren.