profile image

Jeanine Tuinstra

Marketing

10 oktober 2023 10:50

Laatste update: 22 november 2023 08:15

Hoe laat je Chat GPT een blog voor je schrijven?

Chat GPT toepassingen

De Chat GPT storm is gaan liggen en het besef dat AI ons leven zoveel makkelijker maakt, begint te dalen. Tijd om mijn ervaringen met Chat GPT te delen. Ik werk momenteel eigenlijk alleen met Chat GPT en probeer het op alle mogelijke manieren in te zetten om efficiënter te kunnen werken en om inspiratie op te doen. Ik blijf zoeken naar goede prompts om mijn chats te verbeteren en hierdoor meer uit Chat GPT te halen. Disclaimer: ik deel puur mijn ervaring. Spot je iets wat niet klopt of wat makkelijker kan? Dan hoor ik dit graag van je!

Wat zijn prompts?

Ik gebruik Chat GPT grotendeels om teksten te schrijven. Tekst in de breedste zin van het woord: van blogs tot advertentieteksten tot pakkende titels en inleidingen. Zo heb ik deze handleiding herschreven met behulp van Chat GPT. 

Chat GPT werkt op basis van prompts. Voor het gemak laat ik ChatGPT hieronder zelf uitleggen wat een prompt precies is.

Wat zijn prompts: “Een prompt is een instructie of signaal dat een gebruiker aanspoort om een actie uit te voeren. In de context van programmeren of in een opdrachtregelinterface (zoals een terminal of commandoprompt), is een prompt de regel waarop een gebruiker een opdracht kan typen.

In de context van AI taalmodellen zoals ChatGPT, is een prompt de input die door een gebruiker aan het model wordt gegeven om een bepaald type respons te genereren. Bijvoorbeeld, je vraag "Wat is een prompt?" is een prompt voor mij, en ik reageer door je een definitie te geven.”

Chat GPT tips

Tip 1: vraag Chat GPT om voor jou de perfecte prompt te schrijven. 

Tip 2: vraag Chat GPT om zich voor te doen als expert.

Tip 3: behandel chat GPT als een mens. 

Ik herschrijf een artikel over het opstellen van een meetplan en gebruik Chat GPT hierbij. Mijn prompt luidt als volgt: “Je bent een expert in data analyse en je schrijft een artikel over het opstellen van een meetplan. Welke onderwerpen moeten hierbij aan bod komen?” 

De tip die mij enorm helpt: behandel Chat GPT als een mens. Stel: ik huur een copywriter in om voor mij dit artikel te voorzien van een flinke update. Hoe brief ik die persoon? Een briefing richting een copywriter bevat bijvoorbeeld: onderwerp, tone of voice, scope en doelgroep.

Op mijn eerste prompt krijg ik een algemeen antwoord. Op basis hiervan ga ik in gesprek met Chat GPT: “Het meetplan richt zich op data wat wordt geanalyseerd voor online marketing doeleinden. Welke onderwerpen komen aan bod?” 

Ik krijg een lijst met onderwerpen en heb het gevoel dat de juiste toon gezet is. Ik kies de onderwerpen die ik wil verwerken in mijn artikel en vraag Chat GPT om een artikel te schrijven, waarin deze onderwerpen aan bod komen.

Briefing Chat GPT

Ik krijg een keurig basisartikel, waar ik vervolgens kritisch doorheen ga. Punten die mij niet duidelijk zijn of waar ik toelichting op wil, gaan weer terug naar de tekentafel: “Je zegt dat een goed gedefinieerd meetplan bedrijven kan helpen hun online marketingdoelstellingen te bereiken. Hoe dat?”

Ik vraag Chat GPT om een onderbouwing op het artikel dat hij voor mij heeft geschreven. Zijn antwoord bestaat uit de USP’s van een meetplan, die ik dus op een presenteerblaadje aangereikt krijg. Maar we zijn er nog niet, want ik wil het artikel concreet maken aan de hand van een voorbeeld. Ik stel letterlijk deze vraag: “Je wil de implementatie en optimalisatie van het meetplan verduidelijken en specificeren aan de hand van een concreet voorbeeld. Hoe zou je dat aanpakken?”

k krijg een uitgebreid antwoord, de strekking is samengevat als volgt: Stel dat een online kledingwinkel zijn conversieratio wil verbeteren - het percentage bezoekers dat een aankoop doet. Het meetplan omvat mogelijk doelen zoals het verbeteren van de conversieratio met 20% in het volgende kwartaal. In mijn beleving is dit nog niet specifiek genoeg. Dit brengt mij naar mijn vervolgvraag: “Kun je bovenstaande nog concreter maken? Welke doelen omvat het meetplan precies? Noem drie fictieve doelen.”

Nu komen we ergens. Ik heb een fictief voorbeeld met 3 concrete doelen, die Chat GPT alvast SMART voor me formuleert. Zonder hierom te vragen. Ik scan alle antwoorden tot nu toe. Welke info heb ik nodig om tot een artikel te komen die mijn lezers voorziet van de info die zij (hopelijk) zoeken en waarbij ik meerwaarde kan bieden met mijn eigen expertise? 

Doorvragen op de output van Chat GPT

Ik bestudeer het basisartikel van Chat GPT. Hoewel de tekst mij al van veel info voorziet, is het nog niet voldoende om een artikel over te schrijven. Ik ga alle opmerkingen bij langs en stel vragen wanneer ik toelichting of extra uitleg wil zien. Dit ziet er als volgt uit:

“Je geeft aan dat de winkel Google Analytics gaat inzetten. Kun je per doelstelling omschrijven wat zij hiervoor instellen binnen Google Analytics?” [...] “Je geeft vervolgens het volgende aan: Na de implementatie verzamelt de winkel voortdurend gegevens over de conversieratio en de resultaten van de A/B-test. Zij analyseert deze gegevens regelmatig - bijvoorbeeld elke week - om te zien welke trends er zijn."Kun je 3 voorbeelden aangeven van trends die zij zien? Dit mogen fictieve voorbeelden zijn van veel voorkomende trends voor een online kledingwinkel.”

Het voorbeeld van een trend die Chat GPT me geeft, zijn seizoensgebonden schommelingen in het conversiepercentage. Ik vraag hem om een voorbeeld van een AB test voor deze trend uit te werken. Ik geef hierbij ook aan dat de AB test moet bijdragen aan het doel: verhoog het conversiepercentage.

Content schrijven met hulp van Chat GPT

Inmiddels heb ik een behoorlijke lap tekst verzameld. Ik ga terug naar de onderwerpen waarvan Chat GPT en ik hebben besloten dat ze in een meetplan moeten worden opgenomen. Ik mis nog een uitwerking van het data analyse plan. Ook dit schudt Chat GPT moeiteloos uit zijn mouw. Het nadeel vind ik dat het vaak vrij globaal is. Er wordt algemene informatie gegeven terwijl ik juist op zoek ben naar concrete info waar mijn lezers direct iets mee kunnen, toegespitst op mijn situatie en passend in het voorbeeld.

Ik vraag mijn partner in crime om zijn data-analyse toe te spitsen op 1 doel. Deze input heb ik niet verwerkt in mijn handleiding, maar hij noemt wel iets interessants: een funnel-analyse. Ik vraag hem hoe hij de funnel analyse voor zich ziet voor onze online kledingwinkel, die toch al aardig vorm begint te krijgen. Ik krijg weer vrij algemene variabelen aangereikt, wat leidt tot mijn vervolgvraag: “Dit betreffen allemaal vrij algemene variabelen. Welke specifieke e-commerce variabelen gebruikt de online kledingwinkel om haar doelen te bereiken?” Deze inspiratie gebruik ik uiteindelijk om mijn artikel te shapen en een concreet voorbeeld in te zetten.

Ik bedank mijn inspirator en dan kan het werk beginnen, want ik schrijf alsnog zelf het hele artikel.